FACEBOOK MANAGER ÄR ETT EFFEKTIVT VERKTYG som du kan använda för att hantera ditt företag på Facebook – utan att riskera att förväxla företagssidan med din privata profil. Facebook Business Manager gör det möjligt att arbeta mer överskådligt och professionellt med Facebook – både med inlägg och med annonsering.

I det här seminariet blir du guidad genom hela processen i att skapa en egen Business Manager, hur man lägger till sin Facebook-sida, hur man tilldelar kollegor olika roller och hur man sätter upp ett annonskonto.